Committee Members

SHAILESH KARNIK
BHANU NISAR
ASHISH RAMRAKHIANI
SUNIL V SINGH
ARCHANA KHAMKAR
SAMBHAJI PAWAR
SHANKAR ADHIKARI
JITENDRA RAUT
ASHISH AHER
SACHIN BHANDARI
SARVAJEET KAUR
DEEPAK RATHOD
HASSANAND ISRANI
BHAVESH GANDHI
RAVINDRA GAJANAN BHAT
SANJAY PAPPU SINGH
SUVARN SHAH
VARUN SHAH
NINAD BORADE
NARVIR SINGH YADAV
LAWRENCE SHETTY
Member
SMITESH SHAH
BHARTI PALAMBE
VINAYAK SHAH
MAHAVIR SHARMA
ATUL THAKKAR
PANDURANG NANA AHER
HIMNASHU JAIN
VIPUL SHARTHIA
AJAY SINGH RATHORE
MAHESH MAKHWANA
KALPESH PATEL
PRAVIN PACHPUTE
BHARAT KHANDELWAL
KIRAN ASHISH BOSE
KALPESH SHAH
LALIT PANJABI
DATTARAM GORIVALE
PRAVIN THAKUR
SANDESH NIKAM
SURESH CHAMRANI
MEENU SIPPY
PRAVESH MOTWANI
MILIND DESAI
SANTOSH PAWAR
AKASH NAUKARIYA
KETAN B PATEL
SHAILESH THAKKAR
RADHIKA GOKHALE NEW
NARESH HUNDLANI
ANIL DESHMANE
VIJAY KARPE
PRAMOD SATHE
SRINIWAS MAHASHABDE
DEVANG VORA
CHIRAG SHAH
NEMCHAND VEERA
CHETANA KOTIAN
PRAKASH PANCHAL
RAJESH THAKKAR
FAROOQ KHAN
JAY MODI
BHUPENDER SAINI
PREETY PUTT
Tejas
Member
Ravi
Member
Tushar Patil
Member
Kunal Jadhav
Member
Swapnil Rao
Member
Pankaj
Member
Sahil
Member
Rohan
Member
Rajesh Gadgil
Member
Narendra Modi
PRIME MINISTER

Association Members

SHAILESH KARNIK
BHANU NISAR
ASHISH RAMRAKHIANI
SUNIL V SINGH
ARCHANA KHAMKAR
SAMBHAJI PAWAR
SHANKAR ADHIKARI
JITENDRA RAUT
ASHISH AHER
SACHIN BHANDARI
SARVAJEET KAUR
DEEPAK RATHOD
HASSANAND ISRANI
BHAVESH GANDHI
RAVINDRA GAJANAN BHAT
SANJAY PAPPU SINGH
SUVARN SHAH
VARUN SHAH
NINAD BORADE
NARVIR SINGH YADAV
LAWRENCE SHETTY
Member
SMITESH SHAH
BHARTI PALAMBE
VINAYAK SHAH
MAHAVIR SHARMA
ATUL THAKKAR
PANDURANG NANA AHER
HIMNASHU JAIN
VIPUL SHARTHIA
AJAY SINGH RATHORE
MAHESH MAKHWANA
KALPESH PATEL
PRAVIN PACHPUTE
BHARAT KHANDELWAL
KIRAN ASHISH BOSE
KALPESH SHAH
LALIT PANJABI
DATTARAM GORIVALE
PRAVIN THAKUR
SANDESH NIKAM
SURESH CHAMRANI
MEENU SIPPY
PRAVESH MOTWANI
MILIND DESAI
SANTOSH PAWAR
AKASH NAUKARIYA
KETAN B PATEL
SHAILESH THAKKAR
RADHIKA GOKHALE NEW
NARESH HUNDLANI
ANIL DESHMANE
VIJAY KARPE
PRAMOD SATHE
SRINIWAS MAHASHABDE
DEVANG VORA
CHIRAG SHAH
NEMCHAND VEERA
CHETANA KOTIAN
PRAKASH PANCHAL
RAJESH THAKKAR
FAROOQ KHAN
JAY MODI
BHUPENDER SAINI
PREETY PUTT
Tejas
Member
Ravi
Member
Tushar Patil
Member
Kunal Jadhav
Member
Swapnil Rao
Member
Pankaj
Member
Sahil
Member
Rohan
Member
Rajesh Gadgil
Member
Narendra Modi
PRIME MINISTER